Acıyı Bal Eyledik

bak şu bebelerin güzelliğine
                    kaşı destan
                    gözü destan
                    elleri kan içinde
 
kör olasın demiyorum
kör olma da  
                   gör beni
 
damda birlikte yatmışız
öküzü hoşça tutmuşuz
koyun değil şu dağlarda
san kendimizi gütmüşüz
hor baktık mı karıncaya
kırdık mı kanadını serçenin
vurduk mu karacanın yavrulusunu
ya nasıl kıyarız insana
 
sen olmasan öldürmek ne
çürümek ne zindanlarda
özlem ne ayrılık ne
yokluk ne yoksulluk ne
ilenmek ne dilenmek ne
işsiz güçsüz dolanmak ne
gün gün ile barışmalı
kardeş kardeş duruşmalı
koklaşmalı söyleşmeli
korka korka yaşamak ne
 
kahrolasın demiyorum
kahrolma da
                   gör beni
 
kanadık toprak olduk
çekildik bayrak olduk
döküldük yaprak olduk
geldik bugüne
 
ekmeği bol eyledik
acıyı bal eyledik
sıratı yol eyledik
geldik bugüne
 
ekilir ekin geliriz
ezilir un geliriz
bir gider bin geliriz
beni vurmak kurtuluş mu
 
kör olsanı demiyorum
kör olma da
          gör beni

Hasan Hüseyin