Bir Gün

Bir Gün

Bırak gam, kederi yaralı gönlüm
Yüce dağdan duman çekilir bir gün
Çapa vurulmadık bu topraklara
İlkbaharda tohum ekilir bir gün

Gün olur dikleşir eğilen başın
Yaşam boyu akmaz kan ile yaşın
Matem müjdeleyen kanlı baykuşun
Ocağına incir dikilir bir gün

Unuttu dediğin dost seni anar
Alnının terini sofraya sunar
Sana kutsal gelen bin yıllık çınar
Fiske vuruşuyla yıkılır bir gün

Meyveye dönüşür kuruyan dallar
Kaplani giyinir yeşiller allar
Gelir bayram günü çalar davullar
Ak eller kına yakılır bir gün

Hasan Kaplan