Biz Ozanlar Usanmayız Usanmaz

Biz Ozanlar Usanmayız Usanmaz

Biz ozanlar usanmayız
Zalmin zülmünden yılmayız
Devrimciler ölür ama
Biz devrimler hiç ölmeyiz.

Silahımız sazımızla sözümüz
Hak isteriz aktır bizim yüzümüz
Millense de kör olsa da gözümüz
Biz ozanlar usanmayız usanmaz.

Anayasa sazımızın telleri
Dokundukça ah çekiyor dilleri
Biz gördükçe nasırlaşan elleri
Biz ozanlar usanmayız usanmaz.

DEMİRCİ şiirin halka yazacak
Parmakları perde perde gezecek
Elle ezemezse dille ezecek
Biz ozanlar usanmayız usanmaz.

Ertürk Demirci