Böyle İkrarınan Böyle Yolunan

Böyle İkrarınan Böyle Yolunan

Böyle ikrarınan böyle yolunan
Vefasız yar bana lazım değilsen
Deli gönül sevmiş vazgeçmek olmaz
Cefalı yar bana lazım değilsen

Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Gönül kalk gidelim sılaya doğru

Bülbülün davası hep güllerinen
Senin şirin dilin yad ellerinen
Çık zalim sevdiğim engellerinen
Görünme gözüme lazım değilsen

Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Gönül kalk gidelim sılaya doğru

Bülbül ah eyleyip kanlar ağladı
Gözüm yaşı sel sel oldu çağladı
Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Tutma salacamdan lazım değilsen
Ölüm geldi dört yanımı bağladı
Gönül kalk gidelim sılaya doğru

Ali Ekber Çiçek

* 1964 yılında Nida Tüfekçi
tarafından derlenmiştir.