Döner de Bir gün

Döner de Bir gün

Seyahat eylersin uzak yerlere
Gezmek istersin de il bulamazsın
Nicedir dostları ihmal edersin
Vermek istersin de gül bulamazsın

Elinde kurur da vermezsin gülü
Esirgersin bizden bir tatlı dili
Sana uzatılan bu yaren eli
Tutmak istersin de el bulamazsın

Ağlamak da var bil, gülüşler gibi
Aşarım sandığın yokuşlar gibi
Göç eylersin birgün son kuşlar gibi
Konmak istersin de dal bulamazsın

Söz verdin, gelmedin neyleyim seni
Gönlümde ben nasıl eyleyim seni
İçimde sitem var, söyleyim seni
Dönmek istersin de yol bulamazsın

Kurtlar bürünüp de kuzu postuna
Oyunlar oynarmış güzel dostuna
Şaşkın ördek gibi hötün üstüne
Dalmak istersin de göl bulamazsın

Serdari neylesin, atsın mı seni
Pazarda bir pula satsın mı seni
Yoksa “çoban” gibi gütsün mü seni
Dönersin de ocakta kül bulamazsın

Serdar İlik