Duvar

Duvar

O duvar
o duvarınız,
vız gelir bize vız!
Bizim kuvvetimizdeki hız,
ne din adamının dumanlı vaadinden,
ne de bir hülyanın gönlü yakışındandır.
O yalnız
    tarihin o durdurulmaz akışındandır.
Bize karşı koyanlar,
Karşı koymuş demektir:
Maddede hareketin,
yürüyen cemiyetin
        ezeli kanunlarına.
Sükun yok, hareket var
bugün yarına çıkar
yarın bugünü yıkar
        ve durmadan akar
            akar
                     akar.
Biz bugünün kahramanı,
yarının
     münadisiyiz
Biz durmadan akan,
                yıkıp yapan
                        akışın
                             çizgilenmiş sesiyiz.
Biz,
adımlarını tarihin akışına uyduran
        temelleri çöken emperyalizme vuran,
                yarını kuran-
                        -larız
O duvar,
    o duvarınız,
        vız gelir bize vız!

1925
Nazım HİKMET

-------

ESKİ YORUMLARDAN:

Gönderen: ONURCA 2006-03-21 21:02:18
İlanen tebliğ olunur!