Efkarlıyım Dağlar Kadar

Efkarlıyım Dağlar Kadar

Gününü ölüme ayarla
öncesi yok, sonu bilinmez
bu sınırsız yalnızlıkta
dün gelmiş gibi Erzurum’dan
geceni gurbete ayarla
yansın ecel toprağında
mavzer tutan ellerin
Mardin’de bir sabah, erken
nergis yağmurları üzre
korku pınarları üzre
deli şahbaz baharleyin
dağlardan çalayım seni

“Kahpe felek, zebun dünya
yüreğime hicran yağsa
beni deryalara salsa
efkarım var dağlar kadar”

Ölümü sesine ayarla
erimiş olsa da günler
yetim, karanlık bir hücrede
yağmalansa da inancın
ihanetin kör alevinde
İzmir’de bir sabah, erken
yaradılmışlar içre mübarek
bedeni dirence ayarla
rüzgar Ummanları üzre
umut tufanları üzre
deli şahbaz baharleyin
sulardan çalayım seni

“Pınar başından bulanmaz
inip ovayı dolanmaz
sesim sesine ulaşmaz
efkarım var dağlar kadar”

Saatini umuda ayarla
çürüyüp gitse de gençlik
Sinop’ta bir sabah, erken
yüreğin toprakta, derin
yüzün alevden bir deniz
gibi kalsa da karanlıkta
eceli avlasın nefretin
kanını öfkeye ayarla
bulut tuzakları üzre
gönül yaraları üzre
deli şahbaz baharleyin
göklerden çalayım seni

“Güneş belimde hançerdir
sevdam onunla süslenir
artık sevgilim gurbettir
efkarım var dağlar kadar”

Refik Durbaş

* Şiir "Gününü Umuda Ayarla" adıyla grup Özgürlük Türküsü tarafından bestelenmiştir:

"Gençlik gelecektir, umuttur. Anfilerde, fabrikalarda boykotlarla, grevlerle, grevlerle umudu büyütenlere..."

Geceni gurbete ayarla
Çürüyüp gitse de gençlik Sinop'ta bir sabah erken
Yüreğin toprakta derin,yüzün alevden bie deniz
Of!Kanını öfkeye ayarla,dağlarla vereyim seni

Gününü umuda ayarla,eceli yensin nefretin
Dermanı yiten düşküne,can olsun cesaretin

Sesini yaşama ayarla
Erimiş olsa da günler,İzmir'de bir sabah erken
Yağmalansa da inancın karanlık kör hücrelerde
Of! Bedeni dirence ayarla, dağlara vereyim seni