Eskidi Bizim Bildiğimiz Şarkılar

Eskidi Bizim Bildiğimiz Şarkılar

Şimdi eski ve uzak bir meyhanede olsak seninle!
İçsek şarapları yeşil şişelerden
Vursak, kırsak
Şaraplar kanasa camın kesildiği yerden

Avaz avaz şarkılar söylesek
eskiden kalmış
ama küflenmemiş yüreğimizde

Adımız bile olmasa,
hesap defterinde

Hiçbir bellekte kalmasa izimiz
Çağıran, bekleyen olmasa
gölgemizi bile

Sızsak meyhanenin önündeki
bir koca çınarın dibinde

Acılarımız sızsa önce
biz mutlu anıların cılız ışığında
pespembe rüyalara dalsak

Aydede de söndürse ışıklarını
günün hülyasına verse aydınlığını

Doğudan yürüyen ışığın tılsımları
kutsasa bizi
tüm geçmişten arınsak

Işığa inat
kara kargalar
söylese şarkılarını

Üşüşseler sonra
Bostan korkuluğuna dönmüş ruhumuza!

Kapıp götürseler
Benim çocuk kalamamış yüreğimi
Senin yas tutulmamış kederlerini

Mirsu Deniz
07.06.2007