Gel Gel

Gel Gel

Eskimiş yalnızlıklardayım
Nice çürümüş serapta
Şaraptayım kızıl kızıl
Unutulmuş tozlu bir rafta
Sebebindeyim
      Gel gel

Kapı önleri kilitsiz
Yağmurlar basmış sicilsiz
Harabe çıkmaz sokaklarda
Yüzüm beton
Önüm beton
Topraksız
Susuz
Havasızım
      Gel gel

Ezgilerini yitirmiş rüzgarım
Sararmış şiir uçlarım
İsyana dökülmüş saçlarım
Yollarındayım
      Gel gel

İçim dışımı yemiş
Çocukluğum ömrümü
Doğduğum yer viran şehirmiş
Gurbet gurbet oldum
      Gel gel

Arzu Karadağ
2003 İstanbul