Genciken Ölenin Türküsü

Genciken Ölenin Türküsü

Baba kerpiç evden aldım zulamı
Gurbet mi burası yoksa sılamı
Yitirdim yollarda göyçek balamı
Erir içim erir erir kül gider

Düşmüşüm ardına güller boyunca
Söylerim sevdamı diller boyunca
Elimde kelepçe kollar boyunca
Mahpuslarda yata yata gün gider

Giderim giderim yolum yokuştur
Bir yanım hasret bir yanım ateştir
Genciken ölene ölüm zor iştir
Erir içim usul usul kan gider

Leyla Şahin