İhanetin Adı

İhanetin Adı

Nasıl saçar savurur insan
emeğini
Nasıl harcanır yıllar
Nasıl burjuvazinin altından gün gün çektiğimiz
tırnakla dişle altını oyduğumuz
iktidar koltuğu
Buyur senin olsun diye peşkeş çekilir mi
umutlarımız
Düşmanın güçlü olduğu yerde
umutlar değişir mi
Çirkefin diz boyu olduğu yerde
düşman güçlü diye haklı sayılır mı
doğrular güçle değişir mi
Ezenin, ezilenin olmadığı bir dünya
ateşle sınandığında
gerçekliğinden ne yitirir
Hiçbir şey can gülüm,
hiçbir şey,
"Tereddütle ihanet arasındaki çizgi sanıldığı kadar kalın değildir"
Yaşam; başın dik, alnın açıksa yaşanasıdır
Düşmanın ayağına sürtünmekle
Ezilmekten kurtulacağını sanan
yılandır, çıyandır...

Gülnihal Yılmaz