Kahramanlıklar Doğuran Analara

Kahramanlıklar Doğuran Analara

Kahramanları doğuran kahramanlar
Bu toprakta nice tohumlar ekip
Fidanlar yetiştirdiniz.
Analar ah analar
Yaşatmak için onuru
Korumak için namusu
Ve büyütmek için umudu
"yetmiyorsa feda olan can parçalarımız,
bu kez biz can vereceğiz.
En önde biz gideceğiz" dediniz

Analar ah analar
Kurduğumuz ölüm ve zafer halayının
Dışardaki mendil sallayanları
Bitmeyecekti bu kavga bildiniz
Al, mor, ak, kara yemenilerinizi düşürmediniz.

Analar ah analar
Kahramanlar büyüten kahramanlar
Kahramanlar doğurmak yetmedi
Kahramanlıklar doğurdunuz.

Analar ah analar
Şimdi zafer daha yakın
Şimdi bir kat daha büyüdü
Çünkü …
Bir de ak sütünüzle beslediniz.

Fatma Tokay Köse
1 Ocak 2001