Kanarya ve Bahçe

Kanarya ve Bahçe

Türküsünde kafesinin anahtarı
Sıyrılır öttükçe, uçar gider o gül
Bahçesine tünekten, ne çubuk ne tel
Varır bir ağaca yapraklanır deri

Ağaçsa savrulur tüyden, kanatsı dal
Mercan gaga makasında GÜNEŞ darı
Akşam bir kanaryadır ve Zaman sarı
O türkünün aynasında gizem ve fal

Taşın, karşılıklı toprağından etin
Sesindeki yazlardan ikiz, iç içe
Öterlerken avucunda bereketin

Kavuşur Sonsuz'a yüreği, değdikçe
Doruğunda yalnızlığın ve yokuşun
Aşkla yüzüne kendi tüyleri kuşun

Oktay Rıfat Horozcu
(1914 - 1988)

Oktay Rifat, Bütün Şiirleri I, S. 586