Karşılıklı*

Karşılıklı*

ben sana bir dilekçe yazayım zulme karşı
sen beni bir hayat’a tutundur şiirce

ben sana hiçliğimden bir karanfil püskürteyim
sen beni varlığınla şereflendir iyice

ben sana gurbetimden turnalar uçurtayım
sen beni sılandaki sessizlikle yenile

ben sana bağım-bahçem helâl olsun diyeyim
sen beni yerden yere vur mülksüzlüğünle

ben sana yol diyeyim yel diyeyim sel diyeyim
sen beni gel bunların bin katıyla körükle!

Bünyamin Durali
(*): İnsancıl dergisi, Haziran 2010, Sayı: 239