Özgürlüğün Çığlığı

Özgürlüğün Çığlığı

gölgeler ışığın hayalinde
kaçıncı düşündedir aydınlığın
ki kana bulanmıştır bütün zamanlar
ve düze inmiş dağlar
çırılçıplak ortada kavgalarıyla eşkiyalar

yankılanır yankılanır dört bir yandan
ölüm; rüzgar serinliğinde
keskin ve herdaim
dolanıp boydan boya
cellat misali elleriyle pusuda yatmış nazizim
ve devrim anti-amerikan davasında

ve devrimciler
asaletin ve adaletin
emeğin göz nuru olacağı
ve proleterya diktatörlüğünün düşsel umuduyla
dillerinde şiirleri Pablo Neruda

bir yandan Bertolt Brecht
bir yandan Garcia Lorca
şehrin göbeğinde bitimsiz Gerilla Savaşı
ve vurulur körpecik kıyısından yaşamın
küresel İspanya İç Savaşı'nda...

tarihinin kirli tozu
ve vahşetin ölümcül ruhuyla emperyalizm
damarlarda kök salarak
ve daha bir aç oturarak sofraya
kan emmenin milyon hesabını yapmaktadır

ve gözü yaşlı analar
namusun ve onurun imanlı aşkı adına
çocuklar büyütür
mavi gülüşleriyle, kızıllığın kızgınlığını taşıyarak
ve dağ zılgıtlı yürekleriyle
eski-Çin'de kızaran bozkırlarda
Bolivya'da var olmanın hududunda
ve ala şafağında özgürlüğün
ve alacakaranlığında esaretin
isyandan isyana
ve ölümden ölüme
tomurcuklanan ve yeşeren baharların
hırçın kenger çocukları

çoğu Sun Yat Sen
çoğu
Mao Çe Tung
ve Ho Şi Minh
ve Che Guevera
ve ansızın Taiping İsyanı olur zaman
bir o kadar inatçı ve direnişçi
Vietnam gibi...

Emre Uç