Transatlantik

Transatlantik

Bir düdük öttü
Megafonda bir emir:
FUNDAAA demir!
66000 tonilatoluk
Bacaları kara
Bir transatlantik demirledi sulara
Makine dairesi
Bir gemici türküsü söylüyor
Pistonların kızgın bir şarkı var dudaklarında
Pistonlar çeke çeke içini
Türküsünü söylüyor
Kızgın makine dairesi
Buram buram terletiyor adamı
Kafeşantan camı gibi

Vardiya
50 kulacı saldı
Bacaları kara
Bir transatlantik
Bir şehir gibi yattı sulara
Makine dairesi kızgın bir kalp gibi
Manekalarını açmış okyanus rüzgârlarına
Ateşçiler kömür atıyor kömür ocaklarına
Ateşçilerin kalbi
Yanan bir vapur ocağı gibi
Ateşçilerin kızgın soluğundan

Korlaşır ciğerleri
Kıvılcım solur ateşçiler
Kıvılcım taşır ciğerleri
Ateş ocakları
Geminin ateşçilere eş ocakları
Bir gemici kalbi
Gibi
Serine çıkan merdivenlerin basamaklarından
Adım adım çıkarak
Serin okyanus rüzgârlarına
Bağırlarını açmak için can atıyor
Gemi yan yatıyor
Koyu mor
Okyanus sularında
İçki sarhoşluğu kampanalarında
Transatlantiğin ışıklı pencere camlarında
Saksafon
Keman
Flüt melodileri
Bir böcek gibi tos vuruyor
Koyu mor
Sulara düşüyor sesler
İçki kokulu nefesler
Bir lastik top gibi
Sesler 72’lik Krup gibi
Sukut cephelerini bombardıman ediyor

Bir puro sesler ağızlarda
Bir puro
Dumanla sesleri dudaklarında
Ateşçiler ateş ocaklarında
Kordan çizili sevgili hayali görür
Ocak
Bir sevgili kartpostalı

Bir düdük öttü
Megafonda bir emir:
VİRAAA demir
Ateşçiler kürek kürek atarak
Yürek’lerine kömürü
Dumanladılar ocak kalplerinin bacalarını
Piston
Uskur
Köpük
Vardiya
50 kulacı çekti
DAN!. Da!. Dan!.
66000 tonilatoluk
Bacaları kara transatlantik
Bir şehir gibi kalktı sulardan
Dan
dan
dan
sulardan
dan!.

Mümtaz Zeki Taşkın