Yüzün Bozlak Aydınlığı

Yüzün Bozlak Aydınlığı

Yüzünde hoyratların kederi
Kar altında sürmek izini
Yaralı kaç geyiğin
Dağ gölüne biriken yağmur

Oysa bir bozlak aydınlığı yüzün

Bozkırda azala azala
İçimizi burkması gibi
Ahşap evlerin, taş avluların
Dönülmezdi çocukluğa

Semahların ışıltısı gözlerinde
Yârenlerin upuzun gecesi

Suyu kesilmiş bir ark
Toprağında çoğalan acı
Issızlığa karşı vurmak
Ayağı kırılmış atı

Bir bozlak aydınlığı yüzün

Teninde balkıyan ılgım
Zeytin bahçelerinin kokusu
Yörük kilimlerinin dokunduğu yaz

Göğsünde sonsuzluğu
Güneşin yaktığı üzüm bağlarının
Üzgün, kehribar sarısı

Bozkıra bir armağan saçların
Gücenik kaç ırmağa
Annesiz kasabaların kalbi

Unutma, gözlerine mil çekilmiş
İncirkuşu'nun şarkısını
Uzak bahçelerde yıldızsız kaç geceyi

Bir bozlak güzelliği gözlerin
İkmale kalmış o kırıklık yaz boyu
Sergenlerde kuruttuğun gözyaşı

Koynunda gizlediğin erikçiçeği muska
Yitip gidişi iyiliğin nilüfer saflığında
Kiraz zamanı sevmelerin için beni

Oysa bir bozlak aydınlığı yüzün

İlhan Büyükcebeci