Zehri Sûküt

Zehri Sûküt

Oy suskunluğun ilk hecesidir bu!
serpişir hazan baharına
toy kırılacak nergiz...

-susacak kadar muzdariptir dem-

Kahrın melaneti,
yanımdı bu kor.
İninde karanlık çoğaltır eza
bıçkılanır yüreğim
zehri sûküt sahtiyan yaram!
Eğdirir şah-ı gülistanı sesinde tufan...

-revan olmaya im'dir dağ-

Zeynep Kuriş